Lærkedal

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Historien om Lærkedal


Historien om Lærkedal

E-mail Print PDF

Stald og bilLærkedal har en lang historie, som vi så småt er ved at få styr på. Efterhånden som brikkerne falder på plads vil de blive tilføjet her på siden.

Vi modtager meget gerne information og oplysninger om Lærkedal

Men lad os begynde med begyndelsen...

 

Før udflytningen 1664 - 1796

E-mail Print PDF

Lærkedal var oprindeligt en fæstegård, der som 75 andre gårde hørte under Lundegård. Lundegård var et fæstegods, der op gennem 17oo-tallet og frem til slutningen af 1800-tallet bestod af de nærmest beliggende landsbyer Nr. Broby, Vøjstrup, Vittinge og Ståby, i alt 75 gårde og 50 huse som sammen med hovedgården udgjorde næsten hele Nr. Broby sogn. Den der fæstede gården, skulle svare landgilde til Lundegård, dvs. at fæsteren skulle betale leje for gården.

Læs mere om Lundegaards historien på www.herregaarden-lundegaard.dk

Indtil år 1796 lå Lærkedal altså i præstegårdshaven i Nr. Broby

En fæstebonde var en landmand, der havde et fæstebrev på et landbrug. Fæsteforholdet trådte i kraft, når indfæstningen var betalt. Hvis fæsteren overholdt betingelserne i fæstebrevet (kontrakten), kunne jordejeren ikke opsige fæsteforholdet i bondens og hans enkes levetid. Den folkelige betegnelse for en fæstebonde var hovbonde.

Lærkedals historie kendes tilbage til 1664, hvorfra gården var fæstet ud til adskillige fæstere. Se fæster/ejer liste. Jens Madsen var den første fæster man er bekendt med.
Fæsterne skulle svare landgilde til Lundegård.

Landgildet som det så ud i 1664: 30 skpr. Havre
1 Fierring smør
1 Foer oxe
1 Boel galt
9 skp. Eridspenge
1 Lam
2 Gæs
4 Høns
Derudover skulle han så :Rug : 15 td.
Byg : 1½ td.
Blandet korn : 2 td.
Havre : 3 td.
 
 

Udflytningen 1796

E-mail Print PDF

Indtil år 1796 lå Lærkedal i præstegårdshaven i Nr. Broby. Derefter var den en af de 7 gårde, der måtte flytte ud i Præsteskoven ude på marken. Her bygges det oprindelige stuehus til Lærkdal, der stod ind til branden over 150 år efter.

Flytningen indebar en stor ændring for det daglige liv på gården. Vejene var dårlige, forbindelsen til landsbyen var meget besværlig og folkene følte sig utrygge og alene i det øde område. Man var på det tidspunkt meget overtro og var skrækslagne for ånder og trolde, så det var bestemt ikke rart at blive tvunget væk fra landsbyens trygge rammer og dets fællesskab.

På billedet herunder se gården som den så ud fra luften i 1950´erne. Her ses stadig det gamle stuehus fra 1796.

Her ses stuehuset som det så ud i maj 1966. Billedet er malet af Henning Holmegård.

 laerkedal 1966

 Grundlovsdag 1967 brænder hovedbygningen ned til grunden.

 

1964-1966

E-mail Print PDF

I slutningen af 2010 blev vi kontaktet af Jens Hauge, der under en op rydning i sin farens papirer, hvor han fandt en fotoalbum med billeder fra Lærkedal. Faren Ove J. Hauge havde været ansat som inspektør på Lærkedal, da der endnu blev drevet gård på stedet. Vi er meget galde form, at vi fik lov til at låne albumet og scanne billederen ind.

Herunder kan ses et lille udvalg af billederne. De fortæller lidt om, hvordan der så ud på Lærkedal i perioden fra 1964 - 1966 og lidt om livet på stedet.

laerkedal_perioden_1964-1967-fotoalbumet laerkedal_perioden_1964_1968_indside
Albummet med de historiske billeder.
laekedal_1964-1966_traktorer_53 laerkedal_1964-1966_hovedhuset laerkedal_1964-1966_dreng_i_gynge
laerkedal_1964-1966_fra-stalden laerkedal_1964-1966_stald_interioer.jpg laerkedal_1964-1966_faar_i_bakkerne
Tidens moderne landbrug. Svinestalden - hvor af en del i dag er bygget om til sovesal. Får i bakkerne - dengang var der meget mindre skov på Lærkedal
laerkedal_1964_1966_anna_grethe_hauge2 laerkedal_perioden_1964-1966_-_anna_grethe_hauge_1 laerkedal_1964_1966_indspektoer_Ove_J_Hauge
Anne Grete Hauge fodre fårene Inspektør Ove J.Hauge

laerkedal_perioden_1964_1966_hovedehuset

 

1985-2006

E-mail Print PDF

Fra 1985 indvies Lærkedal som naturskole og stedet drives frem til kommunalreformen i 2006 af Broby Kommune.

Fra 1985 - 1997 er Hans Erik Christensen leder af stedet. De sidste par år, frem til kommunesammenslutning i 2006 drives stedet udenlukkende som lejrskole, hvor udlejningen varetages fra rådhuset i Broby.

 

2007 og frem

E-mail Print PDF

Den 29. november 2006 mødtes Kommunaldirektør Bo Lund Andersen og borgmestersekretær Jette Nøhr fra Broby kommune med Naturvejleder Leif H. Sørensen og Morten Høst fra Trente Mølle for at overdrage hytte og brugsretten til Trente Mølle. Til stede var også Anders Hostrup som repræsentant for ejeren af hytten, Skov og Naturstyrelsen.

 

 

 

 

Fra overtagelsen:

Anders Hostrup - SNS
Leif H. Sørensen - Trente Mølle
Jette Nøhr - Broby Kommune

 

 

 

 

 

 

 

 


 

En epoke i Lærkedals historie var slut. Gennem en lang årrække var Lærkedal blevet drevet som lejrskole af den daværende Broby Kommune. Men med kommunalreformen og dannelse af den nye Faaborg-Midtfyn Kommune var en epoke slut.Så efter en besigtigelse på stedet blev nøgler, regnskab og diverse papirer overdraget ved et lille møde på rådhuset i Broby.

Det var et oplagt valg at pege på Trente Mølle, som dem der ville kunne drive stedet videre som lejrskole. Trente havde mange års erfaring med at drive lejrskole. Samtidig havde man i forvejen kontorpersonale og bookingsystem og hjemmeside hvor det var oplagt at udnytte synergieffekten. Og ikke mindst vil det igen blive muligt i perioder at tilknytte naturvejledning til stedet, få udviklet undervisningstilbud etc.

Pr. 1/1 - 2007 overtog Trente Mølle så officielt driften af Lærkedal, og kunne så småt begynde at realisere nogle af de mange tanker, der allerede var gjort om udvikling af stedet.